Byvandring: Købstadsarkitektur og byudvikling

Byvandring med stadsarkitekten og arkæologen – Købstadsarkitektur og byudvikling

Horsens er en gammel købstad, der bærer præg af mange forskellige perioders byudvikling og arkitektur. Middelalderen viser sig i gadenettet og kirkerne, renæssancen gemmer sig i de ældste bindingsværkshuse og nyklassicismen træder frem i fornemme facader. Under industrialiseringen ekspanderede byen mod vest med arbejderboliger og imponerende industriarkitektur. Vandringen begynder på Torvet og slutter ved det nye håndværkerkollegie. Kom med middelalderarkæologen og stadsarkitekten på byvandring og bliv klogere på arkitektur og byudvikling i historisk og moderne perspektiv.
Arrangementet er gratis, men billet påkrævet. Max. 40 personer

6. juni 2024

17:00 - 18:15
IMG_2238tvaer
X

Plan og By x Horsens Museum

Torvet

Torvet, Horsens

Byvandring: Købstadsarkitektur og byudvikling

IMG_2238tvaer

6. juni 2024

17:00 - 18:15

Byvandring med stadsarkitekten og arkæologen – Købstadsarkitektur og byudvikling

Horsens er en gammel købstad, der bærer præg af mange forskellige perioders byudvikling og arkitektur. Middelalderen viser sig i gadenettet og kirkerne, renæssancen gemmer sig i de ældste bindingsværkshuse og nyklassicismen træder frem i fornemme facader. Under industrialiseringen ekspanderede byen mod vest med arbejderboliger og imponerende industriarkitektur. Vandringen begynder på Torvet og slutter ved det nye håndværkerkollegie. Kom med middelalderarkæologen og stadsarkitekten på byvandring og bliv klogere på arkitektur og byudvikling i historisk og moderne perspektiv.
Arrangementet er gratis, men billet påkrævet. Max. 40 personer

Plan og By x Horsens Museum

Torvet

0 DKK