Boligselskabet – en perle i midtbyen

Horsens Boligselskab af 1921, en perle midt i Horsens.
I daglig tale kaldes de 59 boliger i Boligselskabet og Jyllandsgade for Lille Amalienborg. Navnet skyldes den fine udformning af bebyggelsen, som arkitekt Viggo Norn tegnede i 1921. Da boligproblemerne tårnede sig op under den voldsomme befolkningsvækst som Horsens gennemgik fra midten af 1800-tallet, var Norn med til at sætte sit præg på boliger til byens mange arbejdere.
Norn var inspireret af ”havebyerne”, som især vandt frem i England og Tyskland, og han meldte sig tidligt til at støtte op om bevægelsen Bedre Byggeskik. De smukke murstenshuse med røde tegltage og hvide gesimser er efter 100 år et eksempel på kvalitetsbyggeri.
Lille Amalienborg fik i 2022 sin egen bevarende lokalplan, som også fremover vil sikre at ”havebyen” er et besøg værd.

Max 30 deltagere

Arrangementet er gratis, men billet nødvendig.

 

9. juni 2024

13:30 - 14:30
Lille-amalienborg
X

Plan og By X Boligselskabets best.

Boligselskabet

Boligselskabet, Horsens

Boligselskabet – en perle i midtbyen

Lille-amalienborg

9. juni 2024

13:30 - 14:30

Horsens Boligselskab af 1921, en perle midt i Horsens.
I daglig tale kaldes de 59 boliger i Boligselskabet og Jyllandsgade for Lille Amalienborg. Navnet skyldes den fine udformning af bebyggelsen, som arkitekt Viggo Norn tegnede i 1921. Da boligproblemerne tårnede sig op under den voldsomme befolkningsvækst som Horsens gennemgik fra midten af 1800-tallet, var Norn med til at sætte sit præg på boliger til byens mange arbejdere.
Norn var inspireret af ”havebyerne”, som især vandt frem i England og Tyskland, og han meldte sig tidligt til at støtte op om bevægelsen Bedre Byggeskik. De smukke murstenshuse med røde tegltage og hvide gesimser er efter 100 år et eksempel på kvalitetsbyggeri.
Lille Amalienborg fik i 2022 sin egen bevarende lokalplan, som også fremover vil sikre at ”havebyen” er et besøg værd.

Max 30 deltagere

Arrangementet er gratis, men billet nødvendig.

 

Plan og By X Boligselskabets best.

Boligselskabet