Horsens Holder af kloden

Horsens Holder er en 4-dages festuge for byen den første weekend i juni (6.-9.juni 2024).

– vi vil gerne åbne festen op for børnene i skolerne. 

Horsens Holder er sat i verden for at skabe en nutidig festuge, der skaber merværdi for horsensianerne, og hvor vi som by er sammen om kulturen.

Et værdifuldt samarbejde mellem skole- og kulturområdet danner derfor grundlaget for dette projekt.

Som en del af den nye kulturstrategi ”arbejder vi sammen om kulturen og det at bruge kulturen som medspiller til at fremme sundhed og trivsel, den grønne omstilling og andre aktuelle samfundsudfordringer.”

“Ligeledes stiller kulturstrategien skarpt på at udvikle nye projektmetoder og -modeller, der tager udgangspunkt i kulturens verden og skaber mulighed for fælles løsninger på tværs af fagområder”.

For os at se giver det derfor rigtig god mening at sammentænke det, vi kan på vores områder – med et væsentligt emne som klima som omdrejningspunkt.

  • Under overskrifterne reuse, reduce, repair og recycle ønsker vi at give skoleeleverne en handlingsrettet merviden om klimadagsordenen.
  • Med et kunstnerisk greb ønsker vi at skabe et rum, hvor børnene kan ventilere deres tanker og følelser om deres verden ud fra et klimaperspektiv.
  • Projektets formål er at skærpe den brede opmærksomhed på emnet, samt at videregive og inspirere den voksne generation gennem et meningsfyldt møde med deres børn.
  • Helt konkrete oplevelser vil prikke til børnenes forestillingsevne og sende dem hjem med værdifulde erfaringer og lavpraktiske redskaber til en bæredygtig levevis som klimakloge horsensianere.
  • Vi håber ligeledes med projektet at åbne Horsens Holder og kulturen op for børn, der ellers ikke vil have muligheden.